ته پخیر راغلئ [زما اینه او زه]
Meine-Leber-und-Ich.de

دا وېب سائټ د چا لپاره دی؟

Mein-leber-und-ich.de هغه خلکو د پاره دی چې د اینې د بیمارۍ هیپاټایټس په باره کې زیات معلومات ترلاسه کول غواړي. په دې وېب سائټ به تاسو ته د نورو شیانو سره سره په ګڼو ژبو کې معلوماتوي لنډه ویډیو وړاندې کړل شي چې په هغې کې به دا معلومات ورکړل شوې وي چې د هیپاټایټس وایرسونه څنګه د یو نه بل ته انتقالیږي، وروسته له هغې په بدن کې څه کیږي او د دې بیمارۍ علاج څنګه کیږي.

که تاسو فکر کوئ چې دا بیماري لرئ، نو مهرباني وکړئ د ډاکټر سره رابطه وکړئ. تاسو به په طبي مرکزونو کې اړوند کسان او د مشورې مرکزونه ومومئ چې هغوی به درسره مخکې د راتلونکي ضروري اقدماتو په باره کې مدد وکړي.

هېپاټاېټس بي

که تاسو د هېپاټایټس بي په اړه نور معلومات ترلاسه کول غواړئ، دلته به ډیر مفید معلومات ومومئ.

نور معلومات ترلاسه کړئ

هېپاټایټس سي

هېپاټایټس سي په اصل کې څه شی دی؟ دلته به تاسو ګټور وضاحت ترلاسه کړئ.

نور معلومات ترلاسه کړئ

هېپاټایټس ډي

د هېپاټایټس ډي په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ! دا بیماري د هېپاټایټس بي څخه په څه ډول مختلفه ده؟ او څنګه کولای شو خپل ځان ترې وژغورئ؟

نور معلومات ترلاسه کړئ

Nutzerumfrage

Liebe Besucherinnen und Besucher,

für Euch möchten wir unser Informationsangebot rund um das Thema Leber und Hepatitis fortlaufend verbessern. Und das gelingt uns am besten, wenn wir verstehen, was für Euch wichtig ist und wo wir mit mehr Infos unterstützen können.

Darum haben wir hier ein paar Fragen an Euch zum Thema Gesundheit, ärztliche Versorgung und Informationssuche zusammengestellt. Deine Antworten helfen uns dabei herauszufinden, wie wir die Seite passend für Euch ausbauen können.

Der Fragebogen dauert etwa 5 Minuten und ist komplett anonym, wir können also keinerlei Rückschlüsse auf Deine Person ziehen. Du kannst Dich einfach durch die Fragen klicken und die für Dich passenden Antworten auswählen.

Herzlichen Dank für Deine Unterstützung!

Frage 1

Wärst Du bereit, einige Fragen zu Deiner Gesundheit und wie Du Informationen suchst zu beantworten?

Ja
Nein

اضافي موضوعات

اینه

آیا تاسو د انساني اینې او د هغې د کارونو په اړه نور معلومات ترلاسه کول غواړئ؟ که هم داسې ده نو تاسو سم ځای ته راغلي یئ.

نور معلومات ترلاسه کړئ

بار بار شوې پوښتنې یا سوالونه

ایا تاسو د هېپاټایټس په اړه کوم خاص تپوس لرئ؟ تاسو زموږ د بار بار شوې پښتنو په برخه کې ځوابونه ژر موندلی شئ؟

نور معلومات ترلاسه کړئ